BLOCLSchools

Ysgol Pontsian closed - result of amalgamation/merger 31. August 2016

Ysgol Pontsian
Pont-Sian
Llandysul
Ceredigion
Aberporth
Wales
SA446AR

Your feedback   +


Welsh establishment

URN
400624
Establishment type
Welsh establishment
Establishment #
2342
Close date
31. August 2016
Reason closed
Result of Amalgamation/Merger
OSGB coordinates
Easting: 243920, Northing: 246103
GPS coordinates
Latitude: 52.091, Longitude: -4.2797
Region › Const. › Ward
Wales › Ceredigion › Capel Dewi
map for Ysgol Pontsian

Schools nearby

 1. Ysgol Pontsian, SA446AR
 2. 2.1 miles Ysgol Gynradd Tregroes, SA445PQ
 3. 2.5 miles Ysgol Gymunedol Capel Dewi, SA444TJ
 4. 3.1 miles Ysgol Talgarreg, SY235PA
 5. 3.3 miles Ysgol Cwrtnewydd, SA431PX
 6. 3.4 miles Ysgol Llanwenog, SA488QZ
 7. 3.7 miles Ysgol Llandysul, SA446NX
 8. 3.7 miles Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, SA446NX
 9. 3.9 miles Ysgol Dyffryn Cledlyn VC CiW, SA625HT
 10. 4.1 miles Ysgol Gymunedol Capel Cynon, SA487LJ
 11. 4.2 miles Ysgol Llanfihangel Ar Arth, SA334TE
 12. 5.2 miles Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni, SA335BT
 13. 5.3 miles Ysgol Coedybryn, SA444PL
 14. 5.4 miles Gwenlli C.P. School, SA488AE
 15. 5.6 miles Ysgol Gymunedol Mydroilyn, SY235HX
 16. 5.8 miles Ysgol Llanwnnen, SA487EF
 17. 5.8 miles Ysgol Aberbanc, SY233EH
 18. 5.8 miles Llanybydder School, SA336RU
 19. 5.9 miles Rhydlewis C.P. School, SA444UB
 20. 5.9 miles Ysgol Gynradd Brynsaron, SA389LT
 21. 6.1 miles Ysgol Gynradd New Inn, SA445ET
 22. 6.1 miles Ysgol Cae'r Felin, SA399AZ
 23. 6.1 miles Cae'r Felin Community School, SA399AZ
 24. 6.2 miles Ysgol Gynradd Cribyn, SA488BX
 25. 6.8 miles Ysgol Dihewyd, SY235NE

🚸 schools in Aberporth